OFENZIVNÍ POEZIE

Dost bylo přednesů ze školních lavic, zatěžkané epičnosti a rozsochatým příměrům. Syrovost bytí, artikulovaný odpor k existenci zla a všeho, co svazuje člověka, o kterém se nepochybuje, že jest suverénní to bytostí, navzdory myšlenkám všemohoucích stvořitelů a jakéhokoliv nadpřirozena.

Básně, které si zaslouží být nahlas.